Zápis do prvého ročníka Šarišské Bohdanovce

14, máj 2024

Dňa 10. 4. 2024 sme sa zúčastnili na zápise do prvého ročníka v ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce.

Do programu, pripraveného učiteľkami ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce, sa zapojili aj učiteľky SZUŠ Altamira. V rámci tanečného odboru SZUŠ vystúpili žiaci s troma tanečnými čislami pod vedením pani učiteľky Natálie Pčolinskej DiS. art.

Po programe v telocvični, pokračovali budúci prváčikovia na výtvarnícke tvorivé dielne. Tam si mohli vyskúšať vyrobiť si jednoduchú grafiku s pani učiteľkou Bc. Luciou Špákovou a pri pani učiteľke Mgr. art. Dominike Petrikovej si vyrábali zábavnú príšerku z chlpatého drôtika. Súčasťou akcie bola výstava výtvarnych prác žiakov SZUŠ.

Ďakujeme každému, kto s nami prišiel tvoriť. ❤️

S úctou,

SZUŠ Altamira

Čakanie na vystúpenie
Výstava žiackych prác
Tvorivá dielňa - príšerky
Tvorivá dielňa - grafika
Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok