Administrácia

PhDr. Radoslav Dovjak, PhD.

riaditeľ SZUŠ Altamira

Telefón:

Pracoviská:

Ľubovec

Pán riaditeľ Dovjak... Keď práve neriadi SZUŠ venuje sa umeniu sklárstva.

Predchádzajúci učiteľ
Nasledujúci učiteľ