Kontakt

V prípade dotazov, otázok alebo záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Riaditeľka
PhDr. Valéria Juríčková, PhD.


  Užitočné kontakty

  Hľadáte priamy kontakt na konkrétneho učiteľa alebo zamestnanca školy? Nájdete ho v sekcii "Náš tím".

  Kontakt na učiteľov

  Zriadovateľ:

  OZ Slovenská regionálna spoločnosť
  Ambroseho 8

  851 02 Bratislava

  Bankové spojenie:

  VÚB, číslo účtu: SK6302000000003150987553
   

  Sídlo a fakturačná adresa:

  Súkromná základná umelecká škola
  Jastrabie nad Topľou 112094 35
  Jastrabie nad Topľou

  IČO: 422 32 368 | DIČ: 20 23 34 33 99 | 

  IČZ: 100 296 30 0